MŠ Oborná

Umístění

Mateřská škola je umístěna v horní části obce Oborná, sídlí v jedné budově s Obcí Oborná, má však samostatný vchod. Budova je starší, zprovozněna byla v roce 1977. Její technický stav je uspokojivý, v celé budově byla v roce 2008 vyměněna okna za nová. Momentálně slouží výhradně k předškolní výchově a vzdělávání a k činnostem s tím spojeným. S budovou školy bezprostředně sousedí rozlehlá zahrada, všude kolem je spousta zeleně, nedaleko je lesík a pole.

Jsme malá venkovská školka a chceme dětem nabídnout plnohodnotné předškolní vzdělávání.

Charakteristika cílové skupiny

Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní mateřská škola, tvoří děti heterogenní skupinu rozdílného pohlaví a věku, což je vnímáno jako klad – pohromadě zůstávají sourozenci a kamarádi. Děti méně psychicky strádají, lépe se začleňují do dětské skupiny, mají více vzorů – nejen v učitelce, ale i v ostatních dětech. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem, navštěvují ji nejen místní děti, ale i z okolních vesnic a města Bruntálu.